มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >สายตรงถึงผู้อำนวยการ

ยินดีต้อนรับ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

สายตรงถึงผู้อำนวยการ
ดร.บุญสืบ โสโสม
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เปิดให้ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการของทุกภาควิชา/ฝ่ายของวพบ.สปร.นว. ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงผู้อำนวยการได้ทันที หรือโทร 056-213741 ต่อ 311

Update cookies preferences